Radne grupe za predmete mature

Druga radionica radnih grupa za predmete mature: jezik i književnost i matematika , je održana u hotelu Lavina na Jahorini, 27. i 28. juna i 29. 30. juna 2016. godine.Grupe su se fokusirale na pisanje ispitnih zadataka za pilotiranje maturskog ispita iz maternjeg jezika i matematike  sa općim zahtjevima; tipove ispitnih zadataka te na pisanje zadataka višestrukog izbora. Razgovaralo se o broju ispitnih zadataka u testu kao i o potrebnom vremenu za njihovu izradu. Detaljnije

Treća konferencija Platforme dijaloga

platforma dijalogaNa osnovu zajedničke inicijative Predsjedništva BiH i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, kao i prepoznate potrebe za stvaranjem prostora za dijalog i promociju suživota u BiH, tim UN-a u BiH, pod vodstvom rezidentnog koordinatora, u julu 2014. godine je počeo  implementaciju projekta Dijalog za budućnost. Cilj Projekta je promocija međukulturalnog razumijevanja i dijaloga putem obrazovanja i kulture s naglaskom na ulogu mladih osoba.Kao nastavak procesa kontinuiranog dijaloga mladih sa institucijama u BiH, 27.juna 2016. je održana Treća konferencija Platforme dijaloga. Detaljnije

Nastavljen rad grupe za eksternu maturu

RG za eksternu maturuOsmi sastanak radne grupe za eksternu maturu je održan na Johorini 23. i 24. juna 2016. godine. Članovi radne grupe su analizirali pet prijedloga administriranja eksterne mature u BiH koji su predstavljeni na prethodnom sastanku. U okviru mape puta za maturu su predstavljene i razmatrane faze i važni koraci u razvoju mature. Detaljnije

Rad predmetnih radnih grupa

Četvrti sastanak predmetnih radnih grupa se održao u hotelu Radon Plaza u Sarajevu od 21. do 23. juna 2016. godine.Rad se odvijao u mješovitim radnim grupama koje su dale povratne informacije o Smjernicama za modernizovan pristup učenju i podučavanju zasnovanom na ishodima učenja. Detaljnije

Studijska posjeta – upravljanje kvalitetom

Grupa za QMČlanovi međuinstitucionalne grupe za upravljanje kvalitetom, kao i rukovodioci institucija uključenih u SPI (Strengthening of Public Institutions) Program, boravili su na studijskom putovanju u Belgiji u periodu od 5. do 9.6. 2016. godine. Delegacija koju je činilo 26 učesnika partnerskih organizacija je imala priliku upoznati prakse ispitivanja i metode upravljanja zadovoljstvom građana u Belgiji, djelovanjem CAF (Common Assessment Framework) resursnih centara u Holandiji, Finskoj, Portugalu i Italiji te upoznati implementaciju ISO standarda u Austriji kao i korištenje različitih onlajn alata. Detaljnije

Državne politike – lokalne implementacije

SLOVENIJA konferencijaDelegacija Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH je učestvovala na konferenciji  „National Policy – Local Implementation“ održnoj u Ljubljani od 1. do 3. juna 2016. godine.  Konferenciju su organizovali EBSN mreža (European Basic Skills Network) i Andragoški centar Slovenije, a osnovna tema skupa je bila promocija i unapređenje osnovnih vještina odraslih. Detaljnije

Razvoj kvalifikacijskog okvira za opće obrazovanje

razvoj QFU okviru projekta  Razvoj kvalifikacijskog okvira za opće obrazovanje u Tesliću je 25. i 26. maja održana 6. radionica radne grupe za obuku nastavnika/ca, na kojoj je prezentirana radna verzija Nacrta izvještaja o stanju u oblasti inicijalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja nastavnika i Nacrt izvještaja o analizi potreba nastavnika nakon realizacije 11 fokus grupa. Detaljnije