vaskrs

Svim pravoslavnim vjernicima koji danas slave uskrsnuće Kristovo želimo sretan Vaskrs!

Četvrti Međunarodni andragoški simpozij

IV Međunarodni simpozijČetvrti Međunarodni andragoški simpozij je održan u hotelu Meteor u Makarskoj od 18 do 20. aprila 2016. godine. Događaj je organizovala Agencija za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih Hrvatske u saradnji sa nacionalnim službama za podršku  projektu EPALE Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Tema Simpozija je bila „Upravljanje ustanovama za obrazovanje odraslih“, a u radu je učestvovalo više od stotinu učesnika, andragoških radnika i stručnjaka iz više evropskih zemalja. Stručnjaci iz područja obrazovanja odraslih su predstavili aktivnosti, iskustva i nove ideje izlaganjem i radom u radionicama tokom tri dana. Detaljnije

EU agenda za obrazovanje odraslih

PrintSastanak državnih koordinatora za program Implementacije EU agende za obrazovanje odraslih je održan u Briselu 7. i 8. aprila. Na sastanku se govorilo o tome kako se bolje povezati s biroima za zapošljavanje i drugim servisima koji su zaduženi za niskokvalifikovane odrasle, te na taj način unaprijediti agendu, ali i obrazovanje odraslih u svakoj zemlji. Detaljnije

Razvoj kvalifikacijskog okvira – eksterna matura

Eksterna maturaSedmi sastanak radne grupe za eksternu maturu je održan u Sarajevu 6. i 7. aprila 2016. godine. Članovi radne grupe su dobili informacije o sastanku Upravnog odbora u januaru, o prijedlogu izmjena u dokumentu Eksterna matura u BiH, o nominacijama članova za predmetne radne grupe u vezi sa pilotiranjem maturskih ispita i kriterijima za odabir pilot škola,  kao i o studijskoj posjeti Ispitnom centru Crne Gore. Detaljnije

Predstavljanje Zajedničke jezgre za historiju

Konferencija SarajevoKonferencija “Zajednička jezgra nastavnih planova i programa za historiju definisana na ishodima učenja” je održana 7. aprila 2016. u Hotelu Grand u Sarajevu. Konferenciju je pratilo preko 100 učesnika kojima su pored samog dokumenta predstavljena i iskustva u reformi obrazovanja susjednih zemalja, Hrvatske i Slovenije. Detaljnije

Razvoj standrda zanimanja

IMG_0688Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje  BiH, PJ Banja Luka, u saradnji sa GIZ projektom je održala prvu radionicu/sastanak radne grupe za razvoj standarda zanimanja iz porodice Mašinstvo i obrada metala, za zanimanje CNC operater ( operater za CNC mašine). Detaljnije

Javni poziv – peta Regionalna ljetna akademija za JI Evropu

Peta Regionalna ljetna akademija za Jugoistočnu Evropu „Ljudska prava na djelu“ na temu „Izgradnja kulture inkluzivnosti“, bit će održana u periodu od 19. do 26. juna 2016. godine u Cetinju ,Crna Gora. Cilj Akademije je primjena Politike Vijeća Evrope  u oblasti obrazovanja za demokratsko građanstvo te obrazovanja o ljudskim pravima (EDC/HRE) u praksi škola i lokalnih zajednica putem obuke obrazovnih stručnjaka i predstavnika zajednice iz JI Evrope, a u skladu s Poglavljem Vijeća Evrope o obrazovanju za demokratsko građanstvo i obrazovanje o ljudskim pravima. Detaljnije