Analiza potreba odgajatelja

Konferencija Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH pod nazivom „Potrebe odgajatelja za stručnim usavršavanjem i profesionalnim razvojem“  održana je 8.9.2016. godine u Sarajevu. Glavni cilj konferencije bio je promocija rezultata istraživanja  iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja porvedenog u Bosni i Hercegovini tokom 2016. godine. Detaljnije

Potpisan memorandum o saradnji

Direktorica Agencije za preškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, Maja Stojkić, potpisala je  Memorandum o saradnji s predstavnicima Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA -Japan International Cooperation Agency) predstavnicima Grada Mostara te Sportskog saveza Grada Mostara za realizaciju trogodišnjeg projekta naziva „Confidence Building through Physical Education“. Detaljnije

Poziv za prijave – profesionalno usavršavanje

OMEP (Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire) Hrvatska poziva sve odgajatelje, učitelje, stručne saradnike i direktore koji učestvuju u odgoju i obrazovanju djece od rođenja do osme godine života, naučnike, studente poslijediplomskih studija te kreatore obrazovnih politika na državnom i lokalnom nivou da se prijave za učestvovanje na Svjetskoj konferenciji OMEP-a 2017. Detaljnije

Radne grupe za predmete mature

Druga radionica radnih grupa za predmete mature: jezik i književnost i matematika , je održana u hotelu Lavina na Jahorini, 27. i 28. juna i 29. 30. juna 2016. godine.Grupe su se fokusirale na pisanje ispitnih zadataka za pilotiranje maturskog ispita iz maternjeg jezika i matematike  sa općim zahtjevima; tipove ispitnih zadataka te na pisanje zadataka višestrukog izbora. Razgovaralo se o broju ispitnih zadataka u testu kao i o potrebnom vremenu za njihovu izradu. Detaljnije

Treća konferencija Platforme dijaloga

platforma dijalogaNa osnovu zajedničke inicijative Predsjedništva BiH i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, kao i prepoznate potrebe za stvaranjem prostora za dijalog i promociju suživota u BiH, tim UN-a u BiH, pod vodstvom rezidentnog koordinatora, u julu 2014. godine je počeo  implementaciju projekta Dijalog za budućnost. Cilj Projekta je promocija međukulturalnog razumijevanja i dijaloga putem obrazovanja i kulture s naglaskom na ulogu mladih osoba.Kao nastavak procesa kontinuiranog dijaloga mladih sa institucijama u BiH, 27.juna 2016. je održana Treća konferencija Platforme dijaloga. Detaljnije

Nastavljen rad grupe za eksternu maturu

RG za eksternu maturuOsmi sastanak radne grupe za eksternu maturu je održan na Johorini 23. i 24. juna 2016. godine. Članovi radne grupe su analizirali pet prijedloga administriranja eksterne mature u BiH koji su predstavljeni na prethodnom sastanku. U okviru mape puta za maturu su predstavljene i razmatrane faze i važni koraci u razvoju mature. Detaljnije