Analiza potreba odgojitelja

Konferencija Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH pod nazivom „Potrebe odgojitelja za stručnim usavršavanjem i profesionalnim razvojem“  održana je 8.9.2016. godine u Sarajevu. Glavni cilj Konferencije bio je predstavljanje rezultata istraživanja iz oblasti predškolskoga odgoja i obrazovanja provedenoga u Bosni i Hercegovini tijekom 2016. godine. Detaljnije

Potpisan memorandum o suradnji

Ravnateljica Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, Maja Stojkić, potpisala je  Memorandum o suradnji s predstavnicima Japanske agencije za međunarodnu suradnju (JICA -Japan International Cooperation Agency) predstavnicima Grada Mostara te Sportskog saveza Grada Mostara za provedbu trogodišnjeg projekta naziva „Confidence Building through Physical Education“. Detaljnije

Poziv za prijave – stručno usavršavanje

OMEP (Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire) Hrvatska poziva sve odgojitelje, učitelje, stručne suradnike i ravnatelje koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece od rođenja do osme godine života, znanstvenike, studente poslijediplomskih studija te kreatore obrazovnih politika na nacionalnoj i lokalnoj razini da se prijave za sudjelovanje na Svjetskoj konferenciji OMEP-a 2017. Detaljnije

Radne skupine za predmete mature

Druga radionica radnih skupina za predmete mature: jezik i književnost i matematika , je održana na Jahorini, 27. i 28. lipnja, te 29. i 30. lipnja 2016. godine.Rad u skupinama bio je usmjeren na izradu ispitnih zadataka u svrhu pilotiranja maturskoga ispita iz maternjeg jezika i matematike  s općim zahtjevima; vrste ispitnih zadataka te na pisanje zadataka višestrukoga izbora. Razgovaralo se o broju ispitnih zadataka u testu, kao i o potrebnom vremenu za njihovu izradu. Detaljnije

Treća konferencija Platforme dijaloga

platforma dijalogaNa osnovi zajedničke inicijative Predsjedništva BiH i generalnoga tajnika Ujedinjenih naroda, kao i prepoznate potrebe za stvaranjem prostora za dijalog i promociju suživota u BiH, tim UN-a u BiH, pod vodstvom rezidentnoga koordinatora, započeo jeu srpnju 2014. godine implementaciju projekta Dijalog za budućnost. Cilj Projekta jest promocija međukulturalnoga razumijevanja i dijaloga putom obrazovanja i kulture s naglaskom na ulogu mladih osoba.Kao nastavak procesa kontinuiranoga dijaloga mladih s institucijama u BiH, 27. lipnja 2016. održana je Treća konferencija Platforme dijaloga. Detaljnije

Nastavljen rad skupine za eksternu maturu

RG za eksternu maturuOsmi sastanak Radne skupine za eksternu maturu održan je na Johorini 23. i 24. lipnja 2016. godine. Članovi Radne skupine analizirali su pet prijedloga administriranja eksterne mature u BiH predstavljenih na prethodnome sastanku. U okviru mape puta za maturu predstavljene su i razmatrane faze i važni koraci u razvoju mature. Detaljnije

Rad predmetnih radnih skupina

Četvrti sastanak predmetnih radnih skupina održan je u Sarajevu od 21. do 23. lipnja 2016. godine.Rad se odvijao u mješovitim radnim skupinama koje su dale povratne informacije o Smjernicama za moderniziran pristup učenju i podučavanju zasnovanom na ishodima učenja. Detaljnije