Radne skupine za predmete mature

Druga radionica radnih skupina za predmete mature: jezik i književnost i matematika , je održana na Jahorini, 27. i 28. lipnja, te 29. i 30. lipnja 2016. godine.Rad u skupinama bio je usmjeren na izradu ispitnih zadataka u svrhu pilotiranja maturskoga ispita iz maternjeg jezika i matematike  s općim zahtjevima; vrste ispitnih zadataka te na pisanje zadataka višestrukoga izbora. Razgovaralo se o broju ispitnih zadataka u testu, kao i o potrebnom vremenu za njihovu izradu. Detaljnije

Treća konferencija Platforme dijaloga

platforma dijalogaNa osnovi zajedničke inicijative Predsjedništva BiH i generalnoga tajnika Ujedinjenih naroda, kao i prepoznate potrebe za stvaranjem prostora za dijalog i promociju suživota u BiH, tim UN-a u BiH, pod vodstvom rezidentnoga koordinatora, započeo jeu srpnju 2014. godine implementaciju projekta Dijalog za budućnost. Cilj Projekta jest promocija međukulturalnoga razumijevanja i dijaloga putom obrazovanja i kulture s naglaskom na ulogu mladih osoba.Kao nastavak procesa kontinuiranoga dijaloga mladih s institucijama u BiH, 27. lipnja 2016. održana je Treća konferencija Platforme dijaloga. Detaljnije

Nastavljen rad skupine za eksternu maturu

RG za eksternu maturuOsmi sastanak Radne skupine za eksternu maturu održan je na Johorini 23. i 24. lipnja 2016. godine. Članovi Radne skupine analizirali su pet prijedloga administriranja eksterne mature u BiH predstavljenih na prethodnome sastanku. U okviru mape puta za maturu predstavljene su i razmatrane faze i važni koraci u razvoju mature. Detaljnije

Rad predmetnih radnih skupina

Četvrti sastanak predmetnih radnih skupina održan je u Sarajevu od 21. do 23. lipnja 2016. godine.Rad se odvijao u mješovitim radnim skupinama koje su dale povratne informacije o Smjernicama za moderniziran pristup učenju i podučavanju zasnovanom na ishodima učenja. Detaljnije

Studijska posjeta – upravljanje kvalitetom

Grupa za QMČlanovi međuinstitucionalne skupine za upravljanje kvalitetom, kao i rukovoditelji institucija uključenih u SPI (Strengthening of Public Institutions) Program, boravili su na studijskom putovanju u Belgiji u razdoblju od 5. do 9.6. 2016. godine.Izaslanstvo od 26 sudionika partnerskih organizacija imalo je prigodu upoznati prakse ispitivanja i metode upravljanja zadovoljstvom građana u Belgiji, djelovanjem CAF (Common Assessment Framework) resursnih centara u Nizozemskoj, Finskoj, Portugalu i Italiji, implementaciji ISO standarda u Austriji te korištenjem raznih online alata. Detaljnije

Državne politike – lokalne implementacije

SLOVENIJA konferencijaIzaslanstvo  Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH sudjelovalo  je na konferenciji naziva „National Policy – Local Implementation“ održnoj u Ljubljani u razdoblju od 1. do 3. lipnja 2016. godine.  Konferenciju su organizirali EBSN mreža (European Basic Skills Network) i Andragoški centar Slovenije, a osnovna tema skupa bila je promocija i unapređenje osnovnih vještina odraslih. Detaljnije

Razvoj kvalifikacijskog okvira za opće obrazovanje

razvoj QFU okviru projekta  Razvoj kvalifikacijskoga okvira za opće obrazovanje u Tesliću održana je 25. i 26. svibnja 2016. godine 6. radionica Radne skupine za obuku nastavnika uz prezentiranje radne verzije Nacrta izvješća o stanju u oblasti inicijalnoga obrazovanja i stručnoga usavršavanja nastavnika i Nacrt izvješća o analizi potreba nastavnika nakon realiziranja 11 fokus skupina. Detaljnije